Kärlek

A.C.T


GODKÄNN DEJ SJÄLV


LÅT INTE DEJ SJÄLV KOMMA I ANDRA HAND.

ÄLSKA DEJ SJÄLV 

TÄNK UTÅT OCH INTE PÅ DET SJUKA I DEJ 


TÄNK ATT FOKUSERA PÅ DET POSITIVA I LIVET OCH SLÄNG DET SOM GER SORG OCH NEGATIVA KÄNSLOR


TA NER MINNES-SAKER OCH FOTON SOM PÅMINNER DEJ OM SORG OCH NEGATIVT I LIVET


VÄLJ ATT VARA ÖPPEN TILL LIVET OCH INTE UNDVIKA SAKER SOM ÄR SVÅRA; KÄMPA ATT ÖVERKOMMA DOM ELLER OM DU INTE KAN, IGNORERA DET.


TA KONTROLL ÖVER DITT LIV, VÅGA SÄJ NEJ ELLER JA ......SÄJ OCKSÅ " JAG SKALL TÄNKA PÅ DET OCH ÅTERKOMMER "


IDENTIFIERA VIKTIGA SAKER I LIVET OCH NÄRMA DEJ DOM FÖR ETT BÄTTRE LIV.


DE TANKAR DU HAR .... TÄNK PÅ DOM OCH FRÅGA DEJ OM DE ÄR SANNA ELLER NÅT TAGET UR LUFTEN


NÄR FOLK SÄJER NÅT SOM SKALL BLI TILL BESLUT I DITT LIV. FRÅGA VAR DE KOMMER IFRÅN, VAD DEN MÄNNISKAN KOMMER IFRÅN OCH DENNAS AGENDA. IBLAND ÄR DET DERAS EGNA UPPFATTNINGAR SOM KAN VARA FEL.


SKRIV ETT BREV TILL DEJ SJÄLV MED POSITIV INRIKTNING OCH INSIKT OM DINA STYRKOR.


GE DEJ SJÄLV EN DAG DÅ DU SKÄMMER BORT DEJ SJÄLV 

........ mer kommer här

© Copyright. All Rights Reserved.