jantelagen


JANTELAGEN

1. Du skall inte tro att du är något.

2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.

3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.

4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.

5. Du skall inte tro att du vet mer än vi.

6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.

7. Du skall inte tro att du duger till något.

8. Du skall inte skratta åt oss.

9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.

10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.

Inlärd hjälplöshet


Kan leda till


Anhedoni


***


Anhedoni


är oförmågan att uppleva glädje av verksamheten vanligtvis finns roligt, t ex motion, hobbies, sång, sexuella aktiviteter eller sociala interaktioner.


En form av Anhedoni leder till självmordstankar.


Människor som använder Jantelagen på människor inser inte vad det kan leda till.


Den inte bara sårar men den också skadar och om det går för långt .....kan döda en annan person.