BINJURAR

FREE TO LISTEN AT

It is not about money. GOD is not money, my work I do under GOD is for free for people but not for me as I have obey GOD and travel and given money to what HE tell me to do.

 

 

INTRO, what I am going to talk about

BINJURARNA OCH FÖRBRÄNNING

 

är endokrina (hormonproducerande) orgran som producerar bland annat adrenalin och kortisol.

 

De endokrina organen spelar en avgörande roll i ämnesomsättning, salt- och vattenbalans, blodtrycksreglering, temperaturreglering och fortplantning samt vid uppbyggnad av muskulatur och skelett.

 

Hur stress påverkar oss

 

teorin att med vår ständigt stressade och snabba livsstil pumpar våra kroppar ut kortisol nästan hela tiden, vilket kan orsaka förödelse på vår hälsa. Genom att isolera kortisolets roll hjälper det till med att förstå sammanhanget kortisolet har med de många komplexa mekanismer som leder till specifika fysiologiska skador.

 

Kortisol, ett kortikosteroid hormon, har en mängd viktiga funktioner, från ämnesomsättningen av kolhydrater, proteiner och fetter, till påverkar blodsockernivån i blodet, att bidra till att minska inflammation, att hjälpa dig hantera stress. Det sistnämnda är särskilt stor.

 

Binjurar kan utlösa förödelse.

 

 

Bisköldkörtlarna reglerar mängden kalcium och fosfat

Man har totalt fyra stycken små bisköldkörtlar, som ligger på baksidan av sköldkörteln. Varje körtel är ungefär lika stor som ett risgryn. Bisköldkörtlarna bildar så kallat parathormon, som reglerar mängden kalcium och fosfat i kroppen.

 

Vår kosthållning är som bekant upphov till mängder av rubbningar och sjukdomar.... din stress-busting binjurar har arbetat hårt för att hålla dig igång med extra kortisol och adrenalin. Även en dålig kost och överskjutande exponering för tungmetaller och gifter kunde har vidare betonat dina binjurar.

 

Giftiga ämnen

Många toxiner lagras i fettväven och påverkar kroppen i många år, vilket kan vara ett av skälen till att kvinnor oftare får problem med sina sköldkörtelhormoner än män, då de har en större andel fett på kroppen. Vår miljö är i dag belastad med tusentals kemikalier och toxiska ämnen och man känner ännu inte till dess effekt på vare sig miljön eller hälsan till fullo. Några av dessa är fluor, klor, ftalater och många ämnen i våra hygienprodukter.

 

Fluor konkurrerar med jod, som är en viktig komponent i sköldkörtelhormonet och viktig för binjurarnas funktion.

Fluor skadar många av kroppens enzymer och redan små mängder påverkar vårt intellekt i negativ bemärkelse.

Sluta att ta tandkräm med flour och munskjölj med flour.

 

Klor finns i våra kommunala vatten, sukralos, toalett/kopieringspapper, plaster m.m. och konkurrerar, precis som fluor, med jodets plats i sköldkörtelhormonet.

Ftalater, eller "mjukgörare", är en grupp av industriella kemikalier som används

för att göra plast som polyvinylklorid (PVC) mer flexibel och motståndskraftig.

 

Hygienprodukter – Huden är vårt största organ

Ser man närmare på innehållet i våra vanliga hud/hygienprodukter, upptäcker man att även de som klassas som naturliga/ekologiska har genomgått kemiska processer, och innehåller rester av skadliga substanser. Huden absorberar ämnen som den kommer i kontakt med.

 

Läkemedel

Det finns även substanser i läkemedel som hämmar sköldkörtelns funktion t ex: litium, propyltiouracil, tiamazol, glukokortikoider, betablockerare, sertralin, östrogen och interferon.

 

Obalans i hormonsystemet kan ge:

 

sömnbesvär, trötthet eller kronisk trötthet, ledvärk, träningsintolerans, hjärndimma, sockerintolerans, diabetes, torr hud, frusenhet, låg ämnesomsättning, oförmåga till viktnedgång, PMS, endometrios, oregelbunden menscykel, bröstcystor, oro/ångest, depression och övervikt, speciellt kring midjan.

 

Avgiftning viktig vid hormonella problem

Alla hormoner är beroende av en fungerande leveravgiftning och en toxisk kropp eller överbelastad lever ger alltid upphov till hormonella obalanser. Därför är det viktigt att man tänker på att stödja levern och framförallt, att undvika exponering av toxiner.

 

en underaktiv sköldkörtel försämra funktionen hos binjurarna.

 

© Eva Virginius 2019